Alaphang a Civilkomp konferenciákhoz

Éleződik a verseny a civilek kampányaiban. Van-e elegendő médiafelület és pénz a megjelenésre? Milyen alternatívák kínálkoznak? Társadalmi tudatformálás? Civil műsorok? Tematikus civil-csatorna?

Hangnemváltás, együttgondolkodás

Alapvetés: A civileknek több médiafelületre és más bemutatkozási fórumokra van szükségük
Fő cél: Együtt-gondolkodni, megoldásokkal, jó példákkal szolgálni, összefogni és új utakat keresni
Az 1%-os kampányidőszakot megelőző Civilkomp konferencia hagyományosan a kormányzati oldal, a gazdaság szereplői, a civilek és kommunikációs szakemberek együttgondolkodását, a tapasztalatcserét, a médiakapcsolatok építését és hatékony kommunikációs utak keresését, valamint új civil hangok születését szolgálja.

Háttér

M e g h a l l j u k - e  a civil hangokat

Civilek

Társadalmi érdekeket és értékeket képviselnek. A közjót szolgálják. Fontos, hogy legyenek. Érzékenyek és érzékenyítenek az egyéni és közösségi problémákra, azok megoldására.

Látszólag egyéni sorsok megoldására szerveződnek, azonban létük, tevékenységük közügy. Ott vannak jelen, ahol a kormányzati szerepvállalás csökken, a szociális háló ritkul. Munkájukkal, eredményeikkel nagyobb társadalmi és gazdasági felelősségvállalásra hívják fel a figyelmet, összefogásra buzdítanak.

Adományozási kultúra

Civil- és kommunikációs szakmai körök egyaránt hasonlóan vélekednek: a civil szervezetek legfontosabb lételeme a nyilvánosság. Az adakozási kultúra javulásához információ és bizalom kell. Ehhez hitelességre és folyamatos kommunikációra van szükség. A jól megfogalmazott célok ismertetéséhez médiafelület kell, kapcsolatok kellenek. Fontos a szakmai muníció és sok esetben kívánatos a társadalmi kampányokban az ismert személyiségek jelenléte és a médiumok támogatása.

A társadalmi párbeszédre való hajlandóságunk, adakozási szokásaink, adományozási kultúránk most van kialakulóban. Mindenki - egyén, cég, kormányzat - segíthet a maga módján, lehetőségeihez mérten bekapcsolódhat a civil társadalom építésébe, megerősödésébe. Ehhez természetesen meg kell ismernie a szervezeteket, meg kell győződnie arról, hogy a támogatás a választott intézményen keresztül célba ér, azaz a rászorultakhoz kerül. Az adományozás alapja a bizalom.

Civilmarketing

Az elmúlt 15 évben közel ötvenezer nonprofit szervezet került bejegyzésre. Érdekeinket képviselik az egészségügyi, szociális, pszichés, fogyatékossági, környezet- és állatvédelmi, kulturális, oktatási és fogyasztóvédelmi területeken egyaránt. Megoldásra váró társadalmi probléma van bőven. Így a versenyhelyzet éleződik a civilek világában is, ezért szükségszerűen a marketing- és kommunikációs munka az ő életükben is napi tevékenységként jelentkezik. Ugyanis ismertségre, elismertségre itt is csak azon szervezetek számíthatnak, amelyek azok igényeiből indulnak ki, akiket szolgálnak.

1%-os kampányok

Az 1997-ben megalkotott 1%.-os törvény adta lehetőség óta új hangok jelennek meg a hirdetésekben, "kampányt" folytatnak a civil szervezetek. De ezt nem lehet egy lapon említeni a kereskedelmi célú reklámmal. Nem ugyanazok a civilek lehetőségei, ha csak a rendelkezésre álló reklámeszközöket, anyagi forrásokat, médiafelületet, megtérülést tekintjük. Tevékenységük természetéből fakadóan nem használhatják ugyanazokat a harsány eszközöket, amelyek a termelésben, forgalmazásban versenyző vállalkozások számára megengedettek.

Erőforrás(hiány)

A civilek működésüket és célul kitűzött programjaikat saját erőből, leginkább egyéni adományokból, jótékonysági bevételekből valósítják meg. Mindebből marketingmunkát, reklámot, mi több, egy erre a célra foglalkoztatott "csapatot" is kellene finanszírozniuk ebből a sokszor elég szűkös költségkeretből. Költsenek még reklámkészítésre, médiafelület bérlésére is ebből a nehezen megszerzett pénzből? És ráadásul még a megjelenési esélyek sem azonosak számukra. Arról már nem is beszélve, hogy vannak 'tudatos adakozók", akiktől bírálat érheti őket, mert a befolyt pénzt nem közvetlen céljaik megvalósítására, hanem reklámokra, esetleg működésre költik el.

Változtatási alternatívák

Nagyobb teret kellene biztosítani - főként a közszolgálati - médiumok műsorszerkezetében a társadalmi célú, közhasznú, közösségfejlesztő témák feldolgozására. A médiatörvény szabályozásával emelni kellene a társadalmi célú hirdetések megjelenéséhez szükséges időkeretet a reklámblokkokban, így az adományozói kör számára - a néhány ismert, nagyobb szervezeten túl - a többi szervezet "hangja" is hallhatóvá válhatna.

A civilek nyilvánosságát segítő más fórumokat is biztosítani kellene, ugyanis munkájuk elsősorban nem reklámokból ismerszik meg. Következésképpen nem hirdetések útján kell őket keresni, nem kell őket kampányok erőn felüli finanszírozására kényszeríteni. Nagyobb figyelmet kellene szentelni munkálkodásuknak, eredményeik méltatásának.

Összefogás

A hétköznapokban kell keresni a kapcsolatot velük, akkor kell munkájukat megismerni, ezzel is felkészülni majdani támogatásukra. Együttműködésre, együttgondolkodásra, tudatos társadalmi összefogásra van szükség ahhoz, hogy tevékenységük iránt hosszú távon támogatói érdeklődésre, bizalomra, adóforintokban is mérhető eredményekre lehessen számítani.

Felvetődő kérdések

Lehet-e

  • reklámmal adományozókat megnyerni?
  • hirdetéssel támogatásra ösztönözni
  • a reklámversenyben civilként részt venni?

Javul-e az 1%-os adományozási kedv?

Növelhető-e a támogatási kedv a gazdasági szektorban?

Vannak-e, lesznek-e változások a médiafronton?

Milyen lehetőségeket kínál a kommunikációs szakma?

Miben segítenek az NCA pályázati források?

Mit tehet egy-egy civil szervezet a kedvező fogadtatás érdekében, az adományozási kultúra fejélődése, a bizalom növelése érdekében?

Vajda Márta


Keresés

Hírlevél

Név:

E-mail:

Jótékonyság || újság a jóról, a civilekről

www.facebook.com/jotekony.info

2016/2. GNH-közjó különszám

2016/1. téli szám


2015. nyári szám


2014/2. téli szám

2014/1. nyári szám

2013. decemberi szám

2013. októberi szám

2013. szeptemberi szám

2012. szeptemberi (1. szám)

az első Jótékonyságsziget (BNV-n) kiadványaként született meg, benne 4 oldalas civilkommunikációról szóló szakmai melléklettel


SZERVEZŐ


FŐTÁMOGATÓ


TÁMOGATÓK
SZAKMAI PARTNEREK

MÉDIATÁMOGATÓK
CivilKomP copyright HR&PR Humán Programiroda