Szervezői szemmel

A civilek életében fontos a nyilvánosság. A marketing munka éppen ezért szükségszerű, napi tevékenységként jelentkezik életükben. Ki végzi ezt a munkát, ki szervezi a sajtó- és médiakapcsolatokat, ki ad interjút?

NYILVÁNOSSÁG -  CIVILKOMMUNIKÁCIÓ


 A SZERVEZÉS ALAPGONDOLATA

Divatos, manapság gyakran használt kifejezés a kommunikáció -  "lekommunikálunk" mindig mindent -. Jól vagy kevésbé jól tesszük ezt, kiderül az eredményességből.A hatékonyság mérhető.

A kommunikációs szerteágazó részterületeit, a terminológiák gyors változásait azonban még a szakemberek is csak folyamatos tanulás, rendszeres továbbképzés és tudományos kutatások eredményeinek tanulmányozása révén képesek megismerni.
A forprofit szféra napi tevékenységében, üzleti céljainak megvalósításában kulcsszerepe van a marketing-kommunikációnak.

A marketingmunka a nonprofit szektorban is  napi tevékenységként jelentkezik, hiszen sikerre akkor számíthatunk, ha azok igényeiből indulunk ki, akiket szolgálunk, ha arra törekszünk, hogy elégedettek legyenek akikért vagyunk. A civil társadalom egyik leglényegibb eleme a nyilvánosság, a környezet tájékoztatása arról a tevékenységről, amellyel egy-egy szervezet a közjót szolgálja. Ezzel tudja önmagát megismertetni, ezáltal felkelteni az önkéntesek és a lehetséges támogatók érdeklődését.

A civil munka értékeinek felismerése és elfogadtatása a kommunikátorok legfontosabb küldetésének mondható.

A médiumoknak is jelentős szerepük van

  • a civil törekvések megismertetésében 
  • a lakosság érdeklődésének felkeltésében és táplálásában
  • a támogatók és a támogatottak közötti bizalom erősítésében

Civilek a reklámokban

A törvény adta lehetőség óta egyre élesebb "versenyhelyzet" alakul ki az 1%-os kampányidőszakban. A hazai több ezer civil szervezet mindegyike hallatni szeretné hangját, célba szeretné juttatni "üzenetét", ismertetni akarja célkitűzéseit és működéséhez, létéhez nélkülözhetetlen anyagi forrásokat igyekszik megteremteni, támogatókat kíván megnyerni.

Adományozási kultúra 

A hazai adakozási szokások fejlesztésében, a jótékonyság területén  is szükséges lépéseket tenni, ehhez azonban szintén szükséges a környezet tájékoztatása arról a tevékenységről, amellyel egy-egy szervezet a közjót szolgálja. Rendszeresen - nemcsak időszakosan - kell kommunikálnia, amellyel véleményt formálhat, alakítani tudja a közvéleményt.

A marketing, a reklám, a pr, a (multi)média

A nyilvánosság eléréséhez szükséges tevékenységek mind-mind szakmai hozzáértést, rátermettséget igényelnek. Vajon ki végzi a civil szervezeteknél ezt a munkát, ki szervezi a sajtót, ki ad nyilatkozatot, egyáltalán milyen munkamegosztás van az alapítványoknál, egyesületeknél, közalapítványoknál, szövetségeknél és más civil szervezetnél? Ezek a kérdések indították útjára a CivilKomP konferencia szervezését 2003. júniusában. 

A konferencia szervezésének alapgondolata szerint

  • egyrészt szükséges a rendszeres párbeszéd lehetőségének megteremtése a hazai nonprofit szervezetek, a kormányzat és a kommunikációs szakemberek között,
  • másrészt biztosítani kell egy kommunikációs színteret, ahol lehetőség nyílik a TCK (társadalmi célú kommunikáció) szerepének, létjogosultságának elismertetésére, fejlődésének elősegítésére, törvényjavaslatok elindítására,
  • harmadrészt meg kell nyerni a hazai kommunikációs szakembereket a nonprofit szektor kommunikációs tevékenységében való aktív közreműködésre,
  • végső célként erősíteni a civil kurázsit

A konferencia közvetlen célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a hazai civil társadalom tevékenységére, létükkel, működésükkel összefüggő kommunikációs igényeikre, egyben lehetőséget kínál arra, hogy a civil szektor vezetői, a kormányzati civil program képviselői, a gazdasági élet szereplői, kommunikációs szakemberek, jogi- és médiaszakértők, valamint újságírók felvázolják a TCK - benne a hazai nonprofit marketing - helyzetét, egyben megvitassák a változás lehetőségeit. Szándékainak szerint évről-évre egyre szélesebb palettán keressük a megoldásokat, hogy minél több civil szervezet megismerje a kommunikáció szerteágazó világát, alkalmazni tudja a jól bevált módszerek valamelyikét.

Vajda Márta


Keresés

Hírlevél

Név:

E-mail:

Jótékonyság || újság a jóról, a civilekről

www.facebook.com/jotekony.info

2016/2. GNH-közjó különszám

2016/1. téli szám


2015. nyári szám


2014/2. téli szám

2014/1. nyári szám

2013. decemberi szám

2013. októberi szám

2013. szeptemberi szám

2012. szeptemberi (1. szám)

az első Jótékonyságsziget (BNV-n) kiadványaként született meg, benne 4 oldalas civilkommunikációról szóló szakmai melléklettel


SZERVEZŐ


FŐTÁMOGATÓ


TÁMOGATÓK
SZAKMAI PARTNEREK

MÉDIATÁMOGATÓK
CivilKomP copyright HR&PR Humán Programiroda