Marketing szakkifejezések

A marketing gyűjtőfogalom. A négy alappillér területei közé tatozik a pr, a reklám, a termék és a szolgáltatás tervezése, területi pozicionálása. Ma a szakemberek között is vitatott kérdés, hogy önálló szakmai területként vagy a marketing részterületeként kezeljék továbbra is az említett tevékenységeket. A trend inkább az utóbbit erősíti és igazolja.

 

Imázs - az a kép, amely a szervezetről, termékeiről vagy egyetlen személyről a környezetben megjelenik. Imázsa mindennek és mindenkinek van, amely lehet kedvező vagy kedvezőtlen. Jellemző, hogy az imázs nem szükségszerűen közvetlen tapasztalat alapján alakul ki, hanem kommunikáció segítségével is alakítható.

Marketing - társadalmi és menedzseri lépések láncolata, amelyek során egyének és csoportok termékeket, szolgáltatásokat és értékeket alkotnak s cserélnek egymás között szükségleteik és igényeik kielégítésére.

Marketing-információrendszer (MIR) - emberek, berendezések és eljárások a marketingdöntéshez szükséges fontos információk gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és elosztására.

Marketingkoncepció - marketingmenedzsment - filozófia, amely arra törekszik, hogy a célpiacok felismert szükségelteit és igényeit a vevők elégedettsége mellett a versenytársaknál hatékonyabban és eredményesebben elégítse ki, miközben teljesíti saját szervezeti céljait.

Oldal tetejére

Marketing-költségvetés - a marketingterv egyik fejezete, amely bemutatja a tervezett árbevételt, a költségeket és a nyereséget.

Marketingkutatás - tevékenység, amely információk által, összeköti a vevőt, a fogyasztót és a közönséget a szervezettel.

Marketingmix - az ellenorizhető marketingváltozók csoportja, amelyekkel a szervezet tervei szerint a kívánatos reakciókat váltja ki a célpiacokon.

Oldal tetejére

Marketingstratégia - elképzelés, amellyel a szervezet marketingcéljainak megvalósítására törekszik, beleértve a célpiacokra vonatkozó specifikus stratégiákat, a marketingmix- és költségvetési alternatívákat is.

Public Relations (PR) - kedvező publicitással, a szervezet környezetével jó kapcsolatok kiépítése, jó imázs kialakítása és a kedvezőtlen híresztelések, esetek és események kezelése, vagy vállalat, intézmény tudatos tevékenysége, amelynek célja, hogy a szervezeten belül (munkatársak között) környezetében, valamint külso kapcsolatai és a közvélemény körében rokonszenvet, bizalmat keltsen, azt fenntartsa, ápolja.
Eszközei: a tájékoztatás, a kapcsolatok ápolása, szervezés, meggyőzés, visszacsatolás, bizalomépítés.

Oldal tetejére

Egyes szerzők szerint a PR magatartásforma. A nyíltság, a közlésvágy, a közvélemény elotti pozitív megjelenés, az őszinteség, a bizalom attitűdje. A PR célja, az egyének, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös előnyökön alapuló- kommunikációs kapcsolatok alakítása. Nem elhanyagolható a PR belső kommunikációs feladata sem, mert a lojális, jól tájékozott, saját munkáját a szervezet életében, teljesítményében értékén elismerő munkatárs a sikerekben foszerepet játszik. Hasonlóan nélkülözhetetlenek a médiakapcsolatok, amelyeket a non-profit és a civilszféra tevékenysége elfogadtatásában nem nélkülözhet.

PR tevékenység célcsoportjai non-profitszervezetek esetében :
a szervezet külső partnerei, véleményvezetok, döntéshozók, kormánytisztviselők, hatóságok, törvényhozó testületek, önkormányzatok és képviselőik, egyesületek, szövetségek, képviseletek, speciális érdekcsoportok, helyi közösségek, munkavállalók, közvéleményt alkotó lakosság.

Oldal tetejére

Publicitás - a szervezet vagy termékeinek ösztönző támogatása, új és kedvező hírek megjelenése a médiumokban pénzbeli ráfordítások nélkül.

Reklámozás - elképzelések, áruk vagy szolgáltatások megnevezett személy vagy szervezet érdekében és költségére végzett minden, nem személyes bemutatása és promóciója.

Sponzor (patronáló) - reklámozó, aki/amely valamilyen műsort, rendezvényt stb., pénztámogatásban részesít, s nevét, termékeit, szolgáltatásait vagy cégét a támogatott megnevezi.

Összeállította: Dr. Hoffmann Isvánné

Oldal tetejéreKeresés

Hírlevél

Név:

E-mail:

Jótékonyság || újság a jóról, a civilekről

www.facebook.com/jotekony.info

2016/2. GNH-közjó különszám

2016/1. téli szám


2015. nyári szám


2014/2. téli szám

2014/1. nyári szám

2013. decemberi szám

2013. októberi szám

2013. szeptemberi szám

2012. szeptemberi (1. szám)

az első Jótékonyságsziget (BNV-n) kiadványaként született meg, benne 4 oldalas civilkommunikációról szóló szakmai melléklettel


SZERVEZŐ


FŐTÁMOGATÓ


TÁMOGATÓK
SZAKMAI PARTNEREK

MÉDIATÁMOGATÓK
CivilKomP copyright HR&PR Humán Programiroda