Civilkomp Alapítvány - civil kommunikációs platform

Alapítás: 2007. január Székhely: 1163 Budapest, Kicsi u. 8. Levelezési cím: 1125 Budapest, György Aladár u. 35-39. E/401. Adószám: 18192225-1-42 Számlaszám: 10402283-49575351-55491014 Bírósági bejegyzési szám: 10115 Alaptevékenység: társadalmi célú kommunikáció oktatás, nonprofit-marketing tanácsadás, konferenciák, szemináriumok, tréningek, össztársadalmi jólétet népszerűsítő közösségi célú rendezvények szervezése kiállítások, (szak)kiállítások környezetében (Jótékonyságsziget, civil-cég üzleti reggeli, közéleti pódium, szakmai kerekasztalok stb), 2012-től újság kiadása, folyamatos szerkesztése Jótékonyság címmel.

 

Alapító-kurátor

 dr. Batári Gyuláné dr. Mérő Éva újságíró, nonprofit-marketing szakember, a MÚOSZ Nonprofit Szakosztály alapítója, tiszteletbeli elnöke és a Magyar Marketing Szövetség Nonprofit marketing tagozatának alapítója, tiszteletbeli elnöke (CV)

 

Kuratórium elnöke, szakmai vezető

 

 Vajda Márta humán- és nonprofit kommunikációs szakember, újságíró, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagja, a MÚOSZ Nonprofit és civilkommunikáció szakosztály vezetője (CV)

 

Szakmai együttműködő partnerek

 

Magyar Újságírók Országos Szövetsége Nonprofit Szakosztály

Magyar Marketing Szövetség Nonprofit-marketing Tagozat

Szövetség a Közcélú Kommunikációért

Magyar Adományozói Fórum

Szabad Eklektikus Műhely Egyesület

mindenkori civil információs centrumok. közfeladatot ellátó civilszolgáltatók

 

Bemutatkozás - fő cél

 

Az Alapítvány letéteményese és gondozója a 2003. júniusában elindított CIVILKOMP néven ismertté vált konferenciáknak. A CIVILKOMP a korábbi "CIVILek a KOMmunikációs Pályán" címből alkotott mozaikszó, de a "komp"-ság is igaz a küldetésünkre. Összeköt két pontot, illetve többet is, közvetít érdekcsoportok között. Szektorközi kapocs, közvetítő, a szereplők között.marketing kifejezéssel élve: stakeholder, lobbi-partner, érdekképviselő,  kinek hogy tetszik.


A szervezet célja, a konferencia alapgondolata szerint a hatékony, integrált kommunikációs szemlélet megismertetése, oktatása, a civilek megismerését szolgáló médiafelületek bővítése, szektorközi fórumok teremtése, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok építésének elősegítése a nonprofit szervezetek munkatársai, a kormányzat, a gazdasági döntéshozók és a média számára. A fő cél az, hogy a társadalmi célú kommunikációról - benne a nonprofit marketingről - való tudás terjedjen, következésképpen növekedjen a társadalmi felelősségvállalás, javuljon az adományozási kultúra.

További célok

  • erősíteni az országhatáron belül és azon átívelő kommunikációs kapcsolatokat a társadalmi rétegek, korosztályok, nemek és nemzetiségek között különböző kérdéskörökben
  • támogatni a civil szervezetek kommunikációs tevékenységét, népszerűsíteni a tudatos és interaktív médiahasználat előnyeit
  • közreműködni a társadalmi célú kommunikáció (TCK) - országosan szükséges - koordinációjában, létrehozni a kiemelten fontos "társadalmi" kérdésekre, a problémák megoldására érzékenyítő kampány-konzorciumokat, biztosítani az adott témához kapcsolódó nonprofit szervezetek csatlakozási lehetőségét, erősíteni a szervezetek image-építését 
  • megnyerni a hazai kommunikációs szakembereket a nonprofit szektor kommunikációs tevékenységében való aktív közreműködésre
  • megteremteni vagy növelni a civil szervezetek egyenlő esélyeit biztosító kommunikációhoz szükséges médiafelületeket
  • módosítási indítványok megfogalmazásával változtatásokat elérni a - TCK-t eddig nem szabályozó - médiatörvényben
  • szemléletváltással, tudatformálással erősíteni a civil kurázsit, fejleszteni az adományozási kultúrát, növelni az egyéni és céges társadalmi felelősségvállalást

Mindezek megvalósításában hazai kommunikációs szaktekintélyek, szakmai együttműködő partnerek, médiatámogatók vállalnak szerepet a kezdetektől: a civil-társadalmi kapcsolatokért felelős minisztérium, államilag támogatott civil információs központok, Magyar Marketing Szövetség, Magyar Reklámszövetség, Magyar PR Szövetség, Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Önszabályozó Reklámtestület, Szociális Innováció Alapítvány, Budapesti Szociális Forrásközpont, Hungexpo Zrt., MTV, Duna TV, Civilrádió, Magyar Rádió, SANSZ és a PályázatVadász

Vajda Márta

2011. évi mérleg
2011. évi beszámolóKeresés

Hírlevél

Név:

E-mail:

Jótékonyság || újság a jóról, a civilekről

www.facebook.com/jotekony.info

2016/2. GNH-közjó különszám

2016/1. téli szám


2015. nyári szám


2014/2. téli szám

2014/1. nyári szám

2013. decemberi szám

2013. októberi szám

2013. szeptemberi szám

2012. szeptemberi (1. szám)

az első Jótékonyságsziget (BNV-n) kiadványaként született meg, benne 4 oldalas civilkommunikációról szóló szakmai melléklettel


SZERVEZŐ


FŐTÁMOGATÓ


TÁMOGATÓK
SZAKMAI PARTNEREK

MÉDIATÁMOGATÓK
CivilKomP copyright HR&PR Humán Programiroda