Összegzés

Civilkomp - a társadalmi kommunikáció hatodik fóruma: tíz plenáris előadás, interaktivitás, kétnapos rendhagyó PR-társalgó, kapcsolatépítés a konferencián és a Promotion szakkiállításon
Dr. Herczog László miniszter fővédnökségével "Kreativitás és innováció: civil a neved" címmel került megrendezésre hatodik alkalommal a Civilkomp konferencia a Promotion Nemzetközi marketing-kommunikációs szakkiállítás hagyományos kísérőeseményeként
  • a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Magyar Telekom Nyrt. támogatásával
  • a Hungexpo Zrt. szakmai együttműködésével
  • a Magyar a Magyar Marketing Szövetség, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai védnökségével
A Nemzeti Civil Alapprogram indulása óta - évente, majd 2007 óta kétévente a Promotion keretében - szervezett konferenciasorozat elsődleges célja ismeretek, tapasztalatok átadásával a társadalmi kommunikáció hatékonyságának növelése, és a szektorközi párbeszéd megteremtése a hazai nonprofit szervezetek, a civil ügyekért felelős kormányzat, a köz-, és gazdasági szféra, valamint a kommunikációs szakemberek között. A célkitűzés helyénvalóságát igazolja, hogy minden alkalommal fővédnökséget vállal a civilügyekért felelős szaktárca minisztere.

Az előadások értékes, gyakorlatban használható tudást adtak

A konferencián hazai civil-, minisztériumi-, és kommunikációs szaktekintély vállalt előadói szerepet, és jelentős szakmai szervezetek fogadták el a védnökséget. A Civilkomp konferencián ismertetésre kerültek a civilmarketing fejlesztésének lehetőségei, és bemutatásra kerültek hatékony társadalmi kampányok, lehetőség kínálkozott kapcsolatépítésekre, és személyes tanácsadásra is.

Dr. Herczog László miniszter, a Civilkomp fővédnöke köszöntőjében a kormányzati civil kapcsolatok, társadalmi párbeszéd fejlesztését célzó intézkedéseket ismertetette.

A miniszteri előadáshoz kapcsolódva Dr. Nagy Ádám elnök ismertette a NCA stratégiai tervét "Esetlegesség helyett egységesség" címmel, valamint beszámolt a NCA jubileumi programjáról, és meghívta a jelenlévőket az ennek alkalmából szervezett október 7.-i konferenciáról.

Jávorszky Iván előadása  jóvoltából bepillantást kaptak a jelenlévők az ismert emberek, "arcok", nagykövetek, védnökök megnyerésének, felkérésének hogyanjába, és a velük való közös munka értékeinek kiaknázhatóságába. A 60 éves jubileumát ünneplő Magyar SOS Gyermekfalu igazgatója az elmúlt évek kiemelt, bevált tapasztalatait osztotta meg a közönséggel, egyben felhívta a figyelmet az esetleges "túlkapásokra", túlzott elvárásokra.

A Magyar Vöröskeresztet képviselő Molnárné Szabó Mária programvezető a civil márkaépítés egyik lényeges eleméről az emblémák megalkotásáról, használatáról a civilek felismerhetőségének fontosságáról, és saját emblémavédelemi kampányukról adott tájékoztatást előadásában.

A prezentációk között kiemelt jelentőséggel bírt Simon András televíziós személyiség, a Magyar Marketing Szövetség általános alelnöke "Arcok és kudarcok" címmel megtartott előadása, amiben ismertetette a civil médiahasználatot. Az előadásból kiderült mire, kire vevő egy-egy szerkesztőség, továbbá arra is kaptak hasznos tanácsokat hogyan lehet az 1%-os kampányok hatékonyságát növelni az írott és elektronikus sajtóban (rádiók, televíziók, internetes oldalak).

A támogatói bizalom elnyerésének fortélyait sorolta fel előadásában Tonk Emil kommunikációs szakember a Magyar Marketing Szövetség ügyvezető alelnöke, aki a Civilkomp szakmai védnöke 2003 óta. Mindig nagy érdeklődéssel várt, és nagy sikert aratott előadásából idén kiderült, hogy nagyon fontos a (jó) ügy, de mellé elengedhetetlen a személyes hitelesség és a transzparencia.

A "Nemadomfel" Alapítvány által két éve zajló "Jobb velünk a világ 2009" jótékonysági kampány kitalálói, megvalósítói is bemutatkoztak. A kampányt szervező alapítvány meghívásával betekintést kívántunk nyújtani nagyobb volumenű társadalmi programok szervezésének szakmai hátterébe. Nagy sikere volt DVD-n lejátszott klipnek és az előadásnak, amit három részben Farkas Miklós, Varga Árpád és Dely Géza prezentált.  

Görög Mária filozófus-újságíró, a Szabad Eklektikus Műhely Egyesület elnöke, valamint a MÚOSZ Nonprofit Szakosztály elnökségi tagja a kultúrák közötti kommunikáció nyelvéről, egymás megértésének nehézségeiről tartott értékes előadást, amelyet nagyon életszerű karikatúrákkal illusztrált.

Jelentős érdeklődést váltott ki a sokat "hallott", de korántsem annyit alkalmazott CSR, a cégek társadalmi felelősségvállalása, üzletpolitikájuk civileket érintő világa, amelyről idei előadásában részletesebben szólt a terület ismert hazai szaktekintélye, a Braun&Partners ügyvezetője Dr. Radácsi László, aki az érdeklődés láttán vállalta, hogy több "beavató" műhelymunkában vesz majd részt jövőre.

 

Interaktivitás, hozzászólások

Dr. Nagy Marianna a Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány (MADA) képviseletében - már a szervezési időszakban előre jelzett – CSR kapcsán jelentkezett hozzászólásra, ami a téma iránti fokozott érdeklődést mutatta. A szakmai publikáció itt megtekinthető >>> A felvetődő kérdésekre Dr. Radácsi László CSR szakértő-előadó válaszolt.


 

A Civilkomp konferencia "interaktív félórájában" lehetőséget kínáltunk az aktív párbeszédre, kérdések, hozzászólások megfogalmazására.

Rendhagyó lehetőség: PR-társalgó

A Civilkomp és a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) közös szervezésében szeptember 22.-én 15 órától és 23.-án 10 -18 óráig az "A" pavilon 307/D standján félórás terminusokban, egyéni PR-tanácsadáson vehettek részt a Civilkomp konferencia résztvevői.

A MPRSZ által kínált lehetőséget a civilek életében felmerülő bármilyen pr-t, kommunikációt érintő témával, problémával, illetve kérdéssel igénybe lehetett venni. A standon a Magyar PR Szövetség vállalati, közigazgatási és non-profit oldalon jártas, évtizedes tapasztalattal rendelkező 22 pr-tanácsadója várta az előre bejelentkezett érdeklődőket.

A pr-tanácsadásra előzetesen szept. 21-ig e-mailben, valamint a Promotion kiállítás helyszínén lehetett jelentkezni. A MPRSZ-től, valamint a Civilkomp résztvevőktől kapott visszajelzések szerint nagy érdeklődés mutatkozott, sokan éltek az egyéni, szervezetre szabott tanácsadással egybekötött tárgyalási lehetőséggel.

A konferencián elhangzott tervek, szakmak elképzelések 
 
A konferencia végén ismertetésre került a jövő évi "Kreatív Civil Újságíró Díj" alapítására vonatkozó tervünk. A díj hiánypótló lesz a nonprofit médiapalettán, ezért létre hozzuk a Civilkomp Alapítvány szakmai gondozásával a MÚOSZ Nonprofit Szakosztályával, valamint a Magyar Marketing Szövetség keretein belül megalakuló a Nonprofit-marketing Tagozattal együttműködésben.

A konferencia hallgatósága körében szándéknyilatkozattal mértük fel az igényt egy országos nonprofit marketing tagozat megalakítására - amit az ismert Agrármarketing Centrum (AMC) egyes elemeinek átvételével szándékozunk létrehozni - a Magyar Marketing Szövetség keretein belül. A résztvevők körében ismertetésre kerültek a főbb szakmai célkitűzések, alapítási szándékok. A szándéknyilatkozatot a konferencia végén még jelen lévő 53 fő aláírta, illetve a konferenciát követően is kifejezték csatlakozási szándékukat többen (szóban-írásban).

Civil kommunikációs kurzust indítunk a MÚOSZ Bálint György Újságíró Akadémiával szakmai együttműködésben - terveink szerint - 2010. februártól. A 100 órás, kétmodulos képzés programja, óraterve már publikus, az előadók nagytöbbsége örömmel fogadta meghívásunkat, és részt vesz a képzésben.
Bővebb információ a kurzusról: >>>
 

Résztvevők

Idén 187 fő jelezte részvételi szándékát. Ebből 155 fő célcsoport szerinti jelentkező, 12 fő védnök, előadó és 20 fő - meghívásra, de - előzetes visszajelzés nélkül jött el (regisztrációs listán kézírással). A jelenléti ívet a megjelentek közül nem mindenki írta alá, illetve voltak, akik az előzetes regisztráció ellenére nem tudtak mégsem részt venni. (ez a konferencia szakmában mindig és mindenhol így van).

 

Sakmai kapcsolatépítés, tárgyalások

A Promotion szakkiállításon résztvevő         kiállítókkal való találkozások a kapcsolatok építéséhez járultak hozzá.

 

Támogatók, védnökök, előadók, partnerek

Büszkék vagyunk arra, hogy az alábbi szervezetek (cégek, intézmények) kezdetektől a Civilkomp konferencia mellett állnak, és lehetőségeikhez mérten szaktekintély előadókkal, illetve anyagi és tárgyi erőforrások biztosításával támogatják a sikeres megvalósítást.

A Civilkomp konferencia regisztrációs tevékenységében évek óta segíti munkánkat 3-4 önkéntes partnerünk.
 
                                         KÖSZÖNJÜK!

   
 
   Keresés

Hírlevél

Név:

E-mail:

Jótékonyság || újság a jóról, a civilekről

www.facebook.com/jotekony.info

2016/2. GNH-közjó különszám

2016/1. téli szám


2015. nyári szám


2014/2. téli szám

2014/1. nyári szám

2013. decemberi szám

2013. októberi szám

2013. szeptemberi szám

2012. szeptemberi (1. szám)

az első Jótékonyságsziget (BNV-n) kiadványaként született meg, benne 4 oldalas civilkommunikációról szóló szakmai melléklettel


SZERVEZŐ


FŐTÁMOGATÓ


TÁMOGATÓK
SZAKMAI PARTNEREK

MÉDIATÁMOGATÓK
CivilKomP copyright HR&PR Humán Programiroda